7 020 492 - Российской Федерации по вопросу о ситуации с трудоустройством выпускников образовательных учреждений всех уровней


7 020

492

7,01

500

101,63

500

101,63

 

 

5

^ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ВПО

8 758

524

5,98

 

 

 

 

100

19,08

СПО

8 900

894

10,04

 

 

 

 

350

39,15

НПО

8 301

1 047

12,61

 

 

 

 

550

52,53

Всего

25 959

2465

9,50

 

 

 

 

1000

40,57

6

^ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ВПО

3 518

545

15,49

 

 

 

 

 

 

СПО

2 997

475

15,85

 

 

 

 

 

 

НПО

4 595

538

11,71

 

 

 

 

 

 

Всего

11 110

1558

14,02

380

24,39

380

24,39

 

 

7

^ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ВПО

9 669

846

8,75

 

 

673

79,55

 

 

СПО

7 779

601

7,73

 

 

52

8,65

 

 

НПО

10 089

1 009

10,00

 

 

810

80,28

 

 

Всего

27 537

2456

8,92

5000

203,58

1535

62,50

 

 

8

^ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВПО

13 870

2 365

17,05

 

 

 

 

 

 

СПО

8 848

695

7,85

 

 

 

 

 

 

НПО

9 052

1 583

17,49

 

 

332

20,97

 

 

Всего

31 770

4 643

14,61

528

11,37

332

7,15

 

 

9

^ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВПО

9 589

2621

27,33

 

 

 

 

 

 

СПО

11 911

3195

26,82

 

 

 

 

 

 

НПО

9 681

2275

23,50

 

 

 

 

 

 

Всего

31 181

8 091

25,95

3432

42,92

5000

62,52

 

 

10

^ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВПО

17 036

1410

0,00

 

 

 

 

 

 

СПО

7 893

571

7,23

 

 

 

 

 

 

НПО

7 088

494

6,97

 

 

 

 

 

 

Всего

32017

2475

7,73

 

 

 

 

 

 

11

^ ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВПО

11 195

628

5,61

 

 

697

110,99

 

 

СПО

12 684

973

7,67

 

 

327

33,61

 

 

НПО

6 081

602

9,90

 

 

 

 

 

 

Всего

29 960

2203

7,35

1024

46,48

1024

46,48

 

 

12

^ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВПО

8 516

375

4,40

 

 

 

 

 

 

СПО

3 252

165

5,07

 

 

 

 

 

 

НПО

3 823

504

13,18

 

 

 

 

 

 

Всего

15 591

1 044

6,70

500

47,89

500

47,89

 

 

 

Всего по Рф

1 456 081

145 796

10,01

80 174

54,99

 

 

 

 

Заместитель директора Департамента


Е.Л. Низиенко


7-020-492-rossijskoj-federacii-po-voprosu-o-situacii-s-trudoustrojstvom-vipusknikov-obrazovatelnih-uchrezhdenij-vseh-urovnej.html
7-5-2008-nacionalnij-standart-rossijskoj-federacii-sistema-standartov-po-informacii-bibliotechnomu-i-izdatelskomu-delu-bibliograficheskaya-ssilka-obshie-trebovaniya-i-pravila-sostavleniya.html
7-9-klassi-prikaz-ot-2012g-rabochie-programmi-fizika-6-10-klassi-sostavila-uchitel-fiziki.html